Kira Geliri Beyanında Son Günler! Dikkat Hapse Bile Girebilirsiniz

Kira geliri gibi gelirlerini beyan etmeyen vergi mükellefleri haciz işlemlerine kadar giden çeşitli yaptırımlar uygulanacak. T24 yazarı Murat Batı, “Kira geliri gibi gelir elde edip de beyan etmeyenlerin başına gelecekler” başlıklı yazısında süreci şöyle özetledi.

T24 yazarı Murat Batı, kira geliri gibi gelir elde edenlerin 1 Nisan 2024’e kadar beyannamelerini vermedikleri takdirde, gecikme cezası, haciz gibi yaptırımlarla karşılaşacaklarını belirtti.

Yazının ilgili bölümleri şöyle:

Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesine göre, kayba uğratılan verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası kesilir. Ancak, kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannameler için kayba uğrayan verginin yanı sıra ayrıca alınacak vergi ziyaı cezasının yarısı hesaplanır.

Beyanname vermeyen kira geliri veya değer artışı kazancı sahiplerine VUK m.352’ye göre birinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Bu ceza, 2024 için 150 TL’dir.

Gecikme zammı, Vergi Usul Kanunu’na ek olarak 6183 sayılı Yasa m.51’e göre hesaplanır. Gecikme faizi vergi üzerinden, gecikme zammı ise vergi ve vergi ziyaı üzerinden hesaplanır. Gecikme zammı tutarına herhangi bir indirim uygulanmaz.

Ödeme emri alan kişinin borcu ödemediği takdirde, 6183 sayılı Yasa m.55 uyarınca haciz işlemi uygulanabilir. Haciz, borcun ödeme emri ile takip edilmesi ve belirtilen sürecin tamamlanması ardından başlatılır.

Vergi borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan kişilere hapis cezası uygulanabilir. Ancak, mal bildiriminde bulunanlar için hapis cezası uygulanmaz. Hapis cezası, borcu ödememekle değil, mal bildiriminde bulunmamakla ilgilidir. Hapis kararı, tahsil dairesinin talebi üzerine icra hakimi tarafından verilir ve mal bildiriminde bulunulduğu anda sonlandırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x