İş Bankası’ndan kadın girişimcilere 100 milyar TL destek

Türkiye İş Bankası, yayımladığı “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile kadın girişimcilere yönelik programlar, kadınlara kullandırılan mikro krediler, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin finansmanı yoluyla kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını taahhüt etti.

Bildirge, kadınların iş hayatında daha aktif rol alması, eşit haklara sahip olması, finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, pazarlama faaliyetlerinde ayrımcılığın ve örtük önyargıların engellenmesi, değer zincirindeki tüm paydaşlarını gözeten ve pozitif etki yaratan uygulamalar geliştirilmesi gibi konuları içeriyor.

Kadınların üretime aktif bir şekilde daha fazla katılarak, yaratılan katma değerden artan oranda pay almasına olanak sağlayacak her türlü destek ekonomimiz ve ülkemiz için daha da önemli hale geldi.

2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan İş Bankası 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alıyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı stratejilerin oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, şöyle dedi: “Deprem felaketlerinin acılarını hep beraber ele ele vererek, dayanışma içinde saracağız. Ülkemiz genelinde kadınlara yönelik 5 yılda sağlamayı taahhüt ettiğimiz 100 milyar TL tutarındaki desteğimizin, deprem bölgesindeki kadınlara katkı sağlayacak ölçüde geniş kapsamlı olduğuna inanıyorum. Bu sayede afetten etkilenen kadınların hayatlarına dokunmuş, bölgede yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“Topyekûn gelişmeyi ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidererek sağlayabiliriz”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir dünyada gerçek manada bir sosyal ve ekonomik gelişmeden, sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilemeyeceğinin altını çizen Aran, “Kadının toplumdaki yerinin güçlenmesinin ve iş hayatına katılımının sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bankamızın kadın-erkek eşitliği konusundaki anlayışını ortaya koyan Kadının Güçlenmesi Bildirgesi ile finansal katkının ötesinde istihdam ve toplumsal gelişim alanında pozitif sosyal etki yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye İş Bankası Kadının Güçlenmesi Bildirgesi aşağıdaki 7 maddeden oluşuyor:

-Kadınların ekonomik bağımsızlığını sürdürebilmeleri, iş hayatında aktif rol almaları Banka’nın stratejik öncelikleri arasında yer alır.

-Kadınların finansal hizmetlere erişimi konusunda odaklı çalışmalar yürütür.

-Kadınların ekonomik hayattaki yerini deneyim paylaşımı, eğitim ve iş birlikleri gibi finansal olmayan faaliyetlerle de destekler.

-Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik tutum sergiler.

-Banka, tüm faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir ve konuyla ilgili farkındalık geliştirme fırsatları yaratmayı amaçlar. Bu yaklaşımın değer zincirindeki tüm paydaşlarca benimsenmesi için çalışır.

-İnsan kaynakları politikalarında kadınların farklılaşan talep ve ihtiyaçlarını gözetir

-Kadın çalışan ve yönetici oranının yükselmesini teşvik edici uygulamalar ve işbirlikleri yapar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir